Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Patriachal journey to the largest island of Africa... Where Orthodoxy rises up...

Missionary Fraternity
 
Where Orthodoxy rises up...
 
 
The visit of the Patriarch was a blessing for the Metropolis 0f Madagascar. The presence of His Beatitude was necessary because it gave us courage to continue...
orthodoxmission.org.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου