Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Υιέ μου… Μια άλλη ματιά στην πατριαρχική περιοδεία στη Μαδαγασκάρη 
Κατὰ τούς περασμένους μῆνες Μάιο καί Ἰούνιο ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱ. Μητρόπολή μας ἐδὼ στὴν Μαδαγασκάρη ὁ σεπτὸς Προκαθήμενός μας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κύριος κ. Θεόδωρος.
Τὸ πρόγραμμα ποὺ ἀκολούθησε ἦταν ὁμολογουμένως ἀρκετὰ ἐξαντλητικό, καθὼς θέλησε στὴν ὀλιγοήμερη αὐτὴ πορεία του στὴ χώρα μας νὰ καλύψει ὅσο τὸ δυνατὸν εὑρύτερο φάσμα ἐπισκέψεων στὸ ἀγαπητό ποίμνιό Του ἀγνοώντας κόστος, συνθῆκες καὶ προσωπικὴ σωματικὴ κόπωση.
Τὴν Παρασκευὴ 5 Ιουνίου τὸ ἀπόγευμα, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης μας κατέφθασε στὸ Τουλιάρ, τὴν πρωτεύουσα τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τοῦ Νοτίου τμήματος τῆς χώρας, ὅπου μέ τή χάρη τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ ἐπιτελεῖται ἱεραποστολικό ἕργο. Ἐκεῖ τοῦ ἐπιφυλάχθηκε θερμοτάτη ὑποδοχὴ σὲ μιὰ ἄρτια καὶ φιλότιμη ὁργάνωση, τῆς ὁποίας παράγοντες ἦταν σύσσωμος ὁ κλῆρος καὶ λαὸς τοῦ Τουλιάρ. Στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τὸν προσφώνησε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἰγνατίου, στὴν τοπική γλῶσσα, ἐνῶ τὰ πλήθη τῶν πιστῶν συνόδευαν τὸν λόγο τῆς ὑποδοχῆς μὲ χειροκροτήματα εἰς ἔνδειξιν τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης τους πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου μας.
MG1

Στὸ Τουλιὰρ ἐγκαινίασε τὴν νέα πτέρυγα τῆς Ὀρθόδοξης κλινικῆς τῆς Betanimena, ἡ ὁποία ἀνεγέρθηκε μὲ τὴν δωρεὰ ἀνωνύμου δωρήτριας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ γενική μέριμνα τοῦ Ἱερομονάχου Ἀναστασίου ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὁ ὁποῖος μὲ Κύπριους δωρητὲς ὑποστηρίζει τὴν πλήρη κάλυψη τῆς κλινικῆς τόσο σὲ φάρμακα ὅσο καὶ σὲ ἐξοπλισμό. Εἶναι ἕνα ἔργο τὸ ὁποῖο ἀνακουφίζει τὸν πόνο τῶν πτωχῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς μας, μιὰ ποὺ μὲ ἐλάχιστη συνδρομὴ ἐκ μέρους τῶν ἀσθενῶν καλύπτει διάγνωση καὶ θεραπεία στοὺς πονεμένους ἀρρώστους μας. Ἀκολούθησαν ἑορταστικές ἐκδηλώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μας προσφωνήθηκε ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς κρατικοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι τὸν συνόδευαν καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν πόλη μας καὶ οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν πολλάκις τὶς θερμές τους εὐχαριστίες πρὸς τὸ πρόσωπό Του ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ γενικὰ γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ δείχνει πρὸς τοὺς πτωχοὺς τοῦ Νότου.
Οἱ ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν μὲ τὴν τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας στὸ κλειστὸ Στάδιο τῆς πόλεως τοῦ Τουλιάρ, ὅπου πλῆθος κληρικῶν, ἐκπροσώπων ἀρχῶν, ἐκπροσώπων ἐκκλησιῶν καὶ πιστῶν μας, ἔψαλαν καὶ ὕμνησαν τὸν Θεὸ στὴν πρώτη ὑπαίθρια Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στὴ Νότια Μαδαγασκάρη.
Ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ συγκινητικὲς στιγμὲς, ὅταν ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τοῦ Πατριαρχείου μας ἐθυμίαζε τὰ πλήθη τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τὴν Θ. Λειτουργία μὲ κατάνυξη ἀπὸ τὶς κερκίδες τοῦ σταδίου.
Ὁ Πατριάρχης θύμιαζε καὶ εὐλογοῦσε τὸν κόσμο, τὸ Στάδιο, τοὺς πιστοὺς μας, τὸν κλῆρο, τὴν πόλη μας…
MG2
Τὸ ταξίδι τοῦ Μεγάλου Προκαθημένου μας τελειώνει πιά. Τώρα καθόμαστε μαζί Του κοντὰ στὴν θάλασσα, ἐκεῖ ὅπου τὸ περίφημο κανάλι τῆς Μοζαμβίκης ἑνώνει μὲ τὰ ἀγριεμένα κύματά του τὸν κόσμο μας, τὴν γῆ τῆς Μαδαγασκάρης μὲ τὸν ἄλλον συγγενὴ καὶ ταλαιπωρημένο κόσμο τῆς Μοζαμβίκης, τῆς γῆς τῆς Ἀφρικῆς. Τὰ μάτια Του ἀγναντεύουν τὸν Ὠκεανό. Ἄλλοτε δακρύζουν καὶ χάνονται στὴν σκέψη. Ἄλλοτε ζωνταντεύουν καὶ μὲ τὸ γαλήνιο χαμόγελο του προσώπου Του, σοῦ μιλοῦν. Σοῦ μιλοῦν γιὰ τὸ αὔριο. Γιὰ τὸ ὅραμα. Γιὰ τὴν προσδοκία.
Στρέφεται σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους καὶ μὲ βαθὺ καὶ βαρὺ τόνο στὴν φωνὴ του ἀνοίγει τὴν μεγάλη καὶ ὕστατη προσφώνηση. Ὄχι ἀπὸ χάρτου καλάμου, ἀλλὰ ἀπὸ βίβλου καρδίας. Καρδιᾶς μεγάλης, γεμάτης ἀγάπη καὶ πόνο πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
Γιέ μου! – τοῦ λέει. Σὲ παρακαλῶ φρόντισε γι’ αὐτὸν ἐδὼ τὸν κόσμο! Φρόντισε γιὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν ἐρημιτικῶν περιοχῶν τοῦ Τουλιάρ. Φρόντισε γιὰ τοὺς πιστοὺς τῶν πόλεών μας. Κάνε τὴν Ἐκκλησία μας νὰ λάμψει μέσα σὲ αὐτὴν τὴν πόλη. Ξέχνα ὁτιδήποτε ἄλλο, ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐνδεχόμενο στὴν ζωή σου καὶ δώσου ὁλοκληρωτικὰ στὴν διακονία τοῦ πτωχοῦ αὐτοῦ κόσμου.
Παιδί μου!… Βόσκε τὰ πρόβατά μου! Καὶ βάσταζε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη πάντα τὸν Σταυρό αὐτό. Σταυρὸ ποὺ στὶς ρίζες του ἔχει ριζωμένο τὸν Ἑλληνικό μας βασιλικό. Τὸν βασιλικὸ ποὺ φέρνει τὶς ἀρχέγoνες ρίζες μας. Τὶς ρίζες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὶς ρίζες τῆς Πίστεως, τῆς Ἐλπίδος καὶ τῆς Ἀγάπης στὸν φτωχό αὐτὸν κόσμο.
MG3
Μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα, τῆς Ἀγάπης. Μιᾶς Ἀγάπης ποὺ δὲν δίστασε οὔτε διστάζει καὶ τὸ αἷμα της νὰ δώσει γιὰ τὸν ἀδελφὸ καὶ συνάνθρωπο. Κοίταξε τὸν προκάτοχο τοῦ Πηδαλίου τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. Καὶ θυμήσου γιὰ πάντα αὐτὸ τὸ ὄνομα: Νεκτάριος! Ἐκεῖ στὰ βαθιὰ ἁγιορείτικα νερὰ ἐξέπνευσε καὶ ἔδωσε τὸ μαρτυρικό του αἷμα στὴν τελευταία ἀποστολή του στὸν κόσμο αὐτό. Οἱ εὐχές του σὲ ἀκολουθοῦν καὶ ἡ ζωή του γιὰ πάντα σὲ φωτίζει!
Νὰ ξέρεις ὅμως, παιδί μου, ὅτι πάντα σὲ ἀκολουθοῦν οἱ εὐχές καὶ ἑνὸς Πατριάρχου!
Μη φεύγεις, γιέ μου!
«Εἰ φιλεῖς με, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου. Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου… Καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς…»
Γιέ μου! Ἐγὼ πιὰ γυρίζω πίσω στὴν Ἀλεξάνδρεια.
Μὰ οἱ εὐχές μου καὶ οἱ προσευχές μου μένουν γιὰ πάντα μαζί σας.
Παιδιά μου! Σᾶς θυμᾶμαι γιὰ πάντα στὶς προσευχές μου.
Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία μας ἂς εἶναι μαζί σας»
Ἱερ. Πολύκαρπος Ἁγιαννανίτης

http://ierapostoles.gr/?p=7741
https://www.facebook.com/ierapostoli

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου