Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΟΡΦΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός" ( Θεσσαλονίκη)

Οι οικονομικοί πόροι, που με αγώνα και αγωνία περισυλλέγει ο Σύνδεσμος, αποστέλλονται στον προορισμό τους είτε ως συνάλλαγμα είτε ως δέματα με τρόφιμα και ρουχισμό είτε λαμβάνουν μία από τις παρακάτω ιδιαίτερες μορφές βοήθειας:α) Εκκλησιαστικά είδη: Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται άμφια ιερέων, ιερά σκεύη και καλύμματα Αγίας Τραπέζης, καμπάνες, εκκλησιαστικά - λειτουργικά βιβλία, εικόνες, κεριά, κρασί (νάμα), ελαιόλαδο, θυμίαμα κλπ. Είναι είδη απαραίτητα για την λειτουργική - μυστηριακή ζωή της κάθε Εκκλησίας, των πιστών. β) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Για την στήριξη του εν γένει κοινωνικοανθρωπιστικού έργου, σε πολλά Κλιμάκια που δεν έχουν δυνατότητα εξεύρεσης φαρμάκων από τις τοπικές αγορές, αποστέλλει φάρμακα για την αντιμετώπιση των λοιμωδών ασθενειών (φυματίωση, ελονοσία, ηπατίτιδα, λέπρα, AIDS κλπ.). Επίσης, για τις παιδικές ασθένειες, εκτός των φαρμάκων αποστέλλει πολυβιταμινούχες παιδικές τροφές. γ) Γεωργοκτηνοτροφικά: Σε Ιεραποστολικά Κλιμάκια τα οποία έχουν δημιουργήσει φάρμες για καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, αποστέλλει φυτοφάρμακα, σπόρους, εργαλεία κηπουρικής, ηλεκτρογεννήτριες, συστήματα άρδευσης, μηχανήματα και ό,τι άλλο ζητηθεί. Κατά το παρελθόν εστάλησαν τρακτέρ στο Κονγκό. Για τα ζώα (αγελάδες, πρόβατα, κότες, χοίροι κ.α.) ο Σύνδεσμος αποστέλλει ιχνοστοιχεία, εμβόλια, φάρμακα, βιταμίνες κλπ. δ) Εκπαιδευτικά: Στα Ιεραποστολικά Κλιμάκια που λειτουργούν Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, αποστέλλει μεγάλες οικονομικές βοήθειες για την ανέγερση και συντήρηση των κτιρίων. Καλύπτονται σε μόνιμη βάση οι μισθοί δασκάλων και καθηγητών και για την μηχανοργάνωση των εκπαιδευτηρίων αγοράζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά κλπ. Τελευταία, ο Σύνδεσμος έχει μειώσει την αποστολή υλικών αγαθών διότι έχουν αυξηθεί υπέρογκα τα έξοδα αποστολής. Έτσι, τα Ιεραποστολικά Κλιμάκια εδώ και πέντε χρόνια ενισχύονται κυρίως χρηματικά. ε) Ανέγερση Ι. Ναών και Ιδρυμάτων και κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων: Από της συστάσεως του Συνδέσμου, με δωρεές μικρών και μεγάλων ευεργετών, πραγματοποιήθηκαν
 • Αγορά οικοπέδων μετά κτισμάτων για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ιερών Επισκοπείων
 • Αγορά οικοπέδων, ανέγερση και εξοπλισμός τριάντα τεσσάρων (40) Ιερών Ναών
 • Ανακαινίσεις και εξοπλισμός είκοσι τριών (22) Ιερών Ναών
 • Ανέγερση τεσσάρων (4) Νηπιαγωγείων
 • Αγορά οικοπέδων και ανέγερση επτά (7) Δημοτικών Σχολείων
 • Οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση πέντε (5) Δημοτικών Σχολείων
 • Ανέγερση τριών (3) Γυμνασίων και μιας (1) Φυσικομαθηματικής Σχολής
 • Ανέγερση μιας (1) Τεχνικής Σχολής και μιας (1) Αγροτικής Σχολής
 • Εξοπλισμός μιας (1) Σχολής Κωφαλάλων
 • Ανέγερση μιας (1) Ακαδημαϊκής Σχολής
 • Ανέγερση τεσσάρων (4) Ιατρείων
 • Οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση δύο (2) Κλινικών
 • Ανέγερση ενός (1) Ορφανοτροφείων
 • Ανέγερση τεσσάρων (4) Εργαστηρίων Ραπτικής
 • Ανέγερση δεκατεσσάρων (14) κατοικιών Ιερέων και δασκάλων
 • Ανέγερση τεσσάρων (4) Πνευματικών Κέντρων
 • Ανέγερση οκτώ (8) κτισμάτων (συνεργείων, αποθηκών, μαγειρείων και ενός ξενώνα)
 • Όρυξη τριών (3) πηγαδιών
 • Αγορά δύο (2) μεγάλων οικοπέδων για ανέγερση στο μέλλον σχολείων και Ιερών Ναών
 • Χρηματοδότηση δύο (2) γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων
 • Πραγματοποίηση εικοσιεπτά (27) μεγάλων αποστολών ανθρωπιστικής βοηθείας
στ) Φιλοξενία Ιεραποστολικών προσώπων: Ο Σύνδεσμος παρέχει την καλύτερη δυνατή φιλοξενία σε όλα τα Ιεραποστολικά πρόσωπα (Αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς, λαϊκούς) που επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη ή διέρχονται προς Άγιο Όρος. Επίσης, φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων των πιστών εκείνων που ανιδιοτελώς προσφέρονται να εργαστούν στις Ιεραποστολές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Καλύπτει όλα τα έξοδα διαμονής και φοίτησης νέων από τις ιεραποστολικές χώρες που σπουδάζουν στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή της Θεσσαλονίκης ή στην Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.

http://www.ierapostolos.gr/action.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου