Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Kiambu Orthodox Sunday School. Kenya

Kiambu Orthodox Sunday School Department"During a past Sunday school event.
Congratulation to all the kids in Kiambu who participated."

https://www.facebook.com/pages/Kiambu-Orthodox-Sunday-School-Department/1644247545819334
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου