Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

"We Baptized 64 Children and adults" Kenya

 Neofitos Kong'ai

"The Sacrament of Holy Baptism took place today at St. Makarios OrthodoxChurch- Muthika, Nyahururu Deanery!

We Baptized 64 Children and adults.
This is due to the mission work done by father Nicholas of St. John’s children’s home and orphanage and Father Elpis Muchuku parish priest St. Makarios. This was a great mission ever. Just the best way to close the year!!"

Περισσότερα.. https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου