Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ! - Μπουκόμπα Τανζανίας

 Φίλοι Ιεραποστολής Μπουκόμπα Τανζανίας 

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ! ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ!
Ἀκόμη μιά πληγή τοῦ σχίσματος ἐπουλώθηκε σήμερα μέ τήν ἐπανένταξη τῆς Ἐνορίας Κυαντάλε τῆς Μουλέμπας. Μετά ἀπό κοπιῶδες ταξίδι 2,30 ὡρῶν πήγαμε σήμερα 24/10 καί λειτουργήσαμε στή λασποκαλύβα τοῦ Κυαντάλε. Εἶχε προηγηθεῖ ἱεραποστολική προσπάθεια ἀπό τόν π. Ελευθέριο καί τόν π.Πέτρο, πού δόξα τῶ Θεῶ ἀπέδωσε. Ἡ ἐνορία αὐτή πού ἱδρύθηκε τό 1994, ἀποσχίσθηκε τό 1999 στήν σχισματική ψευτοεκκλησία "ΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" τοῦ περίφημου ψευτοπροφήτη Ἡλία. Μετά ἀπό συστηματική προσέγγιση, τό Ἅγιο Πνεῦμα "_τούς κάλεσε σέ ἑνότητα_"μέ τήν κανονική Ἐκκλησία, τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
Ἔγινε κατήχηση καί τὀ μυστήριο τοῦ Χρίσματος. Κτίσθηκε ναός-λασποκαλύβα καί σήμερα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, πού ἀπετέλεσε τό ἐπισφράγισμα τῆς ἐπιστρο φῆς καί τῆς ἑνότητος. Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Χρυσόστομος τόνισε, _"ὅτι ὁ ἐχθρός μας διάβολος δέν θέλει τήν ἐνότητα καί τήν ἀγάπη καί βάζει διχασμούς, ἀκόμη καί μέσα στήν Ἐκκλησία. Δέν θέλει οἱ ἄνθρωποι νά ἀγαπιοῦνται γιά νά μή σωθοῦν. Δέν ἀγαπᾶς δέν σώζεσαι. Δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες στήν ἔλλειψη ἀγάπης. Δέν ἔχεις ἀγάπη δέν ἔχεις τήν ἀλήθεια. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία. Ἡ ἑνότητα εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύμα τος" Μοίρασε σταυρούς καί μίλησε γιά τή σημασία καί τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ.
Μοίρασε κομποσχοίνια, πού ἔκανε ἡ κυρά Δόμνα ἀπό τήν Ἀμμου λιανή καί τούς ἔμαθε πῶς νά κάνουν ἀδιάλειπτη νοερά προσευ χή.
Ἔδωσε μιά Ἁγία Γραφή καί παρεκάλεσε τόν Κατηχητή μιά φορά τήν ἑβδομάδα νά μαζεύονται οἱ χριστιανοί καί τά παιδιά καί νά τούς διαβάζει. Ἄφησε Ἱερές Εἰκόνες καί Ιερά σκέυη, πού θά εἶναι προίκα τοῦ Ναοῦ γιά τήν ἐπιστροφή τους. Τόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο συνόδευαν Ἱερασπουδαστές ἀπὀ τήν Ἱερατική Σχολή "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ", οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν, διηκόνησαν τό Ἱερό καί ἔκαναν τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν μετά τή Λειτουργία. Ἔτσι θά ἐκπαιδεύονται πρακτικά στήν Ἱεραποστο λή, πού θά ἀναλάβουν, ὡς Ἱερεῖς, σύν Θεῶ, στό μέλλον. Ἡ ὅλη ποιμαντική ἐπίσκεψη ὁλοκληρώθηκε μέ χορούς, τραγού δια, ὁμιλίες καί δῶρα.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055952163170

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου