Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Patriarch Theodoros visited St. Basil Parish and Akonyibedo Orthodox Community at St. Nectarios Medical Center, Uganda

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda Yesterday October 15, His Beatitude Pope and Patriarch Theodoros II visited St. Basil Parish and Akonyibedo Orthodox Community at St. Nectarios Medical Center. The Patriarch prayed for the healing of the sick and Peace in the whole country. The faithful welcomed His Beatitude with love and Joy. We wish you many years your Beatitude!!

Περισσότερα... https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου