Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Divine Liturgy at St. Paul's Mpeketoni, Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

His Eminence Archbishop Makarios, has been on the road for two days. A journey that took us to Mombasa and Mpeketoni. The Archbishop presided over the Holy and Divine Liturgy this morning at St. Paul's Mpeketoni. It was such a blessing, as the Archbishop meet the two priests of the area and celebrated together. We later went to see the parish of St. Panteliemon. A wonderful and blessed day. His Eminence also gifted the parishoners with a small gift and the children received something sweet from their Spiritual Father. A great day..

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου