Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

"When blessings come double double..." Kenya

When blessings come double double. With such grace and joy I had the privilege to hold two bishops; Makarios and Neofitos born into the family of our Seminarian Timothy and his beloved wife Esther. May God bless and keep them in good health. Mamaa is just fine and very happy.

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου