Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Pope Theodoros II blesses the African continent on the shore of Lake Victoria

 Greek Orthodox Church Of Alexandria and Africa In Australia. 

His Excellency Pope Theodoros II, Pope and Patriarch of Alexandria and the rest of Africa, blesses the African continent on the shore of Lake Victoria.
https://www.facebook.com/GOCoAaA2018/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου