Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

"It was a great Blessing and Joy to have Our Father the Pope & Patriarch Theodoros visit us in Uganda..."

 Silvestros Kisitu  

FROM HIS BEATITUDE THE POPE'S VISIT.
It was a great Blessing and Joy to have Our Father the Pope & Patriarch Theodoros visit us in Uganda, as well as escorting Him to the Holy Diocese of Bukoba Tanzania.
We Thank Him for the Blessings and His love to His Spiritual Children all over Africa.
Many Years Your Beatitude.

Περισσότερα... https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου