Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Billions of people are in need of the Love you have to offer - OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC 

Billions of people are in need of the Love you have to offer. HELP shine Christ’s light into their hearts in 3 days, on #GivingTuesday.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου