Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Let us give thanks for Hope and HELP Shine Christ’s light in the world - OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC 


GivingTuesday is 5 days away. Let us give thanks for Hope and HELP Shine Christ’s light in the world.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου