Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

"Αfter Holy Liturgy, 15 people were awarded certificates of trauma healing as facilitators..." Uganda

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda 

BIBLICAL TRAUMA HEALINGS PROGRAM AT ST. LAVRENTIOS.
Today after Holy Liturgy, 15 people were awarded certificates of trauma healing as facilitators by His Grace Bishop Silvestros in cooperation with Bible Society of Uganda Acholi Branch
They were commissioned to continue comforting heart wounded people through the word of our lord Jesus Christ as they go through trauma healing process .

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου