Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Members of the triumphant Orthodox Football Club attending church on Sunday... Sierra Leone

 Rev Themi & Friends 

Members of the triumphant Orthodox Football Club attending church on Sunday openly acknowledging the glory of God!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου