Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Αt the Construction of St. Barnabas Orthodox Church... Kenya

 Neo K Neofitos 

Date 3 at the Construction of St. Barnabas Orthodox Church.
God has been good. Pray for us wonderful people to give God our hat he deserves for his people.

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου