Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Celebrations for the feast of Archangels at the Hellenic Community of Southern Cape, George. South Africa

 Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town 

Celebrations for the feast of Archangels at the Hellenic Community of Southern Cape, George. South Africa. 6,7,8 November 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου