Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Υποδοχή του επισκόπου από τις πρεσβυτέρες... Μπουρούντι

 Innocentios Byakatonda 

After my return from hospitaliazation and treatment from Greece some of the wives of the the priests presbyteras papadhias matusikas visited metropolitan innocentios to welcome him back and to, wish him Quick récovery
Bujumbura Burundi 3/9/2022

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου