Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Divine Liturgy in Kimende parish... Kenya

 Orthodox Archdiocese of Nairobi 
His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy in Kimende parish. After the liturgy the Archbishop did the memorial service for the late Patriarch Petros. The Archbishop later did baptism for 10 new members, all children of the parishoners. Such a wonderful day as the Archbishop welcomed the newly baptised.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου