Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

COMMÉMORATION POUR LA NAISSANCE DU THEOTOKOS - Ρaroisse orthodoxe saint Résurrection du Christ en Côte d’Ivoire

 Pere Jeremie Behanzin 


Ce 8 SEPTEMBRE 2022 COMMÉMORATION ORTHODOXE POUR LA NAISSANCE DU THEOTOKOS, célébration de la divine liturgie par le Protopresbyte Jérémie Sylvanus Behanzin dans la paroisse orthodoxe saint Résurrection du Christ en Côte d’Ivoire.

Περισσότερα...

https://www.facebook.com/Eglise-Orthodoxe-de-C%C3%B4te-divoire-Patriarcat-Grec-172811082792481/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου