Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

"Without question, the foundation for mission is the glory of God and the redemption of all creation."

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC

"Without question, the foundation for mission is the glory of God and the redemption of all creation."

- Father Martin Ritsi
By trekking for missions, you're participating in glorifying God and redeeming all of creation. Keep it up!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου