Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

St John the Theologian Orthodox Mission Centre of Khayelitsha, Western Cape, South Africa

 Metropolis Kali's 

We visited the St John the Theologian Orthodox Mission Centre of Khayelitsha, Western Cape, South Africa. Saturday 17th September 2022.

https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου