Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

"We thank God for making us reach to 3rd term of school year... "

 FrNicholas Julius Papadopoulos We thank God for making us reach to 3rd term of school year.. We thank all friends who unceasingly support education of our mission Children..

https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου