Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Elevation of the cross service at the diocese headquarters of Kisumu and Western Diocese, Kenya

 Lovi Nicholas 


Elevation of the cross service at the diocese headquarters with his Grace Bishop Markos Theodosi of Kisumu and Western Diocese.

https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου