Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Holy Tuseday presanctified liturgy, Uganda Orthodox Church

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala

#HolyTuseday presanctified liturgy.

Kontakion of Holy Tuesday
Soul, mindful of your final hour, and dreading the fate of the fig tree, cultivate with diligence the talent you were given. Endure, be vigilant, and say: "May we not be shut out of the bridal chamber!"

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/UOChurch

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου