Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

"We are feeding the children of Sierra Leone in the Name of Jesus Christ..."

 Rev Themi & Friends 

We are feeding the children of Sierra Leone in the Name of Jesus Christ. Continue to support the Orthodοx Mission in Sierra Leone.

https://www.facebook.com/realRevThemi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου