Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Ρrocession to the Holy Monastery of Mary of Egypt, Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala 


Pictures from the procession with the icon of St. Mary of Egypt from St Antonios Church to the Holy Monastery of Mary of Egypt. This was immediately after the Divine Liturgy commemorating the feast and it involved all the Nuns and their Abbesses from the there Convents including Abbess Thavoria and the Nuns of St. Catherine Monastry in Kiyindi and Abbess Gabriera from All Saints Monastry in Bwetyaba and Abbess Maria (the host) from the feasting Monastery. All Glory belongs to God.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/UOChurch

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου