Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

"The Good Shepherd sacrifices his Life for the sheep" Kenya

 Bishop Neo Kong'ai 

"The Good Shepherd sacrifices his Life for the sheep"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου