Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Presanctified Holy Liturgy today at St. Dionysios Orthodox Church Kemeloi

 Bishop Neo Kong'ai Presanctified Holy Liturgy today at St. Dionysios Orthodox Church Kemeloi.Thank you all for coming.
When God calls us to task, he doesn't give us a road map to follow then leave us on our own. He walks with us until the end.He has a way to overcome our inadequacies, weaknesses and insufficiency.
When he calls you;
1. He fulfils his purpose in you
2. He equips you
3. He enables you
4.He protects you
5.He accompanies you.
HE WILL NEVER FORSAKE YOU!
Have a blessed Palm Sunday, Holy Week and Glorious Pascha!

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου