Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Preaching the Gospel in Africa. Orthodox Church Of Alexandria.

Μικρογραφία 3:36 
http://www.youtube.com/watch?v=MdamilaiR4c

Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου