Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Γραφείο Ιεραποστολής ίδρυσε η Ι. Μητρόπολη Μαρωνείας

Ι.Μ. Μαρωνείας

ierapostoli
 
Μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 6/03-06-2013 Πρᾶξιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος μέ θέμα: ‘’περί συστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν: ‘’ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ’’, δημοσιευθεῖσαν εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ.3116, τεῦχος Β΄, τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2013 Φῦλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, συνεστάθη καί λειτουργεῖ τό γραφεῖον αὐτό, τό ὁποῖον θά στεγάζεται εἰς τά γραφεῖα τῆς χριστιανικῆς ἐστίας ἐπί τῆς ὁδοῦ Κοσμίου 9 εἰς τόν 2ον ὄροφον.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν:
α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ὡς Προέδρου,
β) Ἀρχιμανδρίτου Ἀλεξάνδρου Γκατζῆ, ὡς Ἀντιπροέδρου,
γ) κας Αἰκατερίνης Ἀραμπατζόγλου, ὡς Ταμίου,
δ) κας Ἑλένης Μαργαρίτη, ὡς Γραμματέως,
ε) κ. Γεωργίου Εὐθυμίου, ὡς Μέλους, καί
στ) κ. Σιδέρη Δελτσίδη, ὡς Μέλους.
Ἔργον τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε συμπαράστασις εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκην συνανθρώπους μας, ὠς προέκτασιν τοῦ ἐπιτελουμένου κοινωνικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου, ὡς καί ἡ ἐκτός συνόρων ἀρωγή εἰς τό ἔργον τό ἱεραποστολικόν εἰς τήν Ἀφρικανικήν ἥπειρον, μέ σκοπόν τήν θεμελίωσιν Ναοῦ καί Σχολείου, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν ἐκεῖ διακονούντων Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν μετά τοῦ κ. Εὐθυμίου εἰς τόν ἀριθμόν: 25310 36660, μετά τῆς κας Μαργαρίτη εἰς τόν ἀριθμόν: 6948 575924, ὡς καί μετά τῆς κας Ἀραμπατζόγλου εἰς τόν ἀριθμόν: 6938 72 53 38.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου