Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Burundi: Group weddings after baptism... Μπουρούντι: Ομαδικοί γάμοι μετά από βάπτιση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου