Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Η Ορθοδοξία στην Ακτή Ελεφαντοστού

Pere Jeremie Behanzin uploaded a new video.
Oh! Quelle joie de voir les jeunes Ivoiriens accepter l'Orthodoxie à travers l'Ordination des quatre premiers Sous-Diacres de l’Église Orthodoxe de Côte d'Ivoire le 19 Juillet 2014 dans la paroisse La Sainte Résurrection du Christ d'Abidjan par son Eminence Savvas, Archevêque de la République du Ghana, Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso.
Oh! Τι χαρά να δούμε τους νέους πολίτες της χώρας να αποδεχθεί την Ορθοδοξία μέσω του συντονισμού των πρώτων τεσσάρων υπο-διάκονοι της Εκκλησίας της Ακτής Ελεφαντοστού 19 του Ιούλη 2014 στην ενορία της Αγίας Αναστάσεως του Χριστού από τον Σεβασμιότατο Αμπιτζάν Του Σάββας, αρχιεπίσκοπος της Δημοκρατίας της Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μάλι και την Μπουρκίνα Φάσο.
Oh! What a joy to see young Ivorians accept Orthodoxy through the ordination of the first four sub-deacons of the Orthodox Church of Ivory Coast July 19, 2014 in the parish of Holy Resurrection of Christ by His Eminence Abidjan Savvas, Archbishop of the Republic of Ghana, Ivory Coast, Mali and Burkina Faso
Oh! Quelle joie de voir les jeunes Ivoiriens accepter l'Orthodoxie à travers l'Ordination des quatre premiers Sous-Diacres de l’Église Orthodoxe de Côte d'Ivoire le 19 Juillet 2014 dans la paroisse La Sainte Résurrection du Christ d'Abidjan par son Éminence Savvas, Archevêque de la République du Ghana, Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου