Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

"Fr Themi needs our help..."

Fr Themi needs our help, we need to help him for ourselves, please help with whatever you can, from whatever corner of the world you live in, you can be part of Fr Themis ministry and works, consider helping Fr Themi fight povery, hunger and now EBOLA, you can DONATE at http://paradise4kids.org/how-to-donate/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου