Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Metropolitan Makarios of Kenya Communes Fr. Methodios JM & Fr Constantinos Eliud Muthiru

RECEIVE THE BLOOD OF OUR LORD JESUS CHRIST:
Metropolitan Makarios of Kenya Communes Fr. Methodios JM & Fr Constantinos Eliud Muthiru During the Ordination service (for Fr. Constantinos) at the Virgin Mary cathedral in Malewa.

https://www.facebook.com/pages/African-Orthodox-Church-of-Kenya/816358191757801

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου