Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

tsipras patr 01

pyramisnews.gr

Με τη φράση «Φίλε Πρόεδρε», ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ προσφωνεί τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, συγχαίροντάς τον «επί τη επαξία εκλογή του».

Παράλληλα, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος εύχεται στο το νέο Πρωθυπουργό κάθε επιτυχία και ενίσχυση στα υψηλά καθήκοντά του «προς λυσιτελήν αντιμετώπισιν των χρονιζόντων προβλημάτων της Πατρίδος ημών, ως και προς δημιουργικήν ανασύνταξιν των υγειών δυνάμεων αυτής, και ταχείαν έξοδον εκ των συμπληγάδων της ιστορικής δυσμενούς συγκυρίας».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου, έχει ως εξής:

«Φίλε Πρόεδρε,
Εξοχώτατε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κ. Αλέξη Τσίπρα, χάρις και έλεος του Δωρεοδότου Θεού εφ “ Υμάς.
 
Εμφορούμενοι υπό συναισθημάτων ιδιαζούσης τιμής προς το υμέτερον Πρόσωπον, μετά πολλής χαράς επικοινωνούμεν μεθ” υμών ίνα εκφράσομεν τα συγχαρητηρίους ευχάς της ημών Μετριότητος επί τη επαξίω εκλογή υμών εις το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος.
 
Όθεν ευχόμεθα υμίν πάσαν επιτυχίαν και ενίσχυσιν, εις την εύδιον επιτέλεσιν των υψίστων καθηκόντων υμών, προς λυσιτελήν αντιμετώπισιν των χρονιζόντων προβλημάτων της Πατρίδος ημών, ως και προς δημιουργικήν ανασύνταξιν των υγειών δυνάμεων αυτής, και ταχείαν έξοδον εκ των συμπληγάδων της ιστορικής δυσμενούς συγκυρίας.
 
Επί δε τούτοις, συγχαίρομεν και πάλιν, προσευχόμεθα διαπύρως όπως ο Παντοδύναμος Θεός διατηρεί υμάς εν υγιεία και δυνάμει αδιαπτώτω και αείποτε ευλογή τα οράματα και τας ευγενείς προσπαθείας υμών.
 
+ Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θεόδωρος Β΄
 
Εν τη Μεγάλει Πόλει της Αλεξανδρείας
Τη 26η Ιανουαρίου 2015″

http://pyramisnews.gr/sygxaritirio-patriarxi-theodorou-ston-tsipra/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου