Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Fr Themi Adamopoulo continues to help the poor and EBOLA afflicted in Freetown Sierra Leone


Fr Themi Adamopoulo continues to help the poor and EBOLA afflicted in Freetown Sierra Leone. And Jesus said when you did it to the least of my children, you did it to me. Our Jesus perfectly identifies himself with the poor and suffering, thus from this identification it follows that he regards that which is done to others as done to himself.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/rev.themi?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου