Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

"The Beauty of Orthodoxy in African Land"

"Ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι"
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου