Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Φροντίδα για παιδιά και ασθενείς στην Τανζανία

Δημήτριος Χριστόδουλος Ζαχαρέγκας's photo.

Δημήτριος Χριστόδουλος Ζαχαρέγκας's photo.

Orthodox Missionary Fraternity's photo.

Δημήτριος Χριστόδουλος Ζαχαρέγκας's photo.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/orthodoxtanzania

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου