Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Lapin pappi isä Rauno Pietarinen vierailee Keniassa Filantropian vapaaehtoisena...

Ortodoksit Suomessa's photo.

Ortodoksit Suomessa's photo.

Kristo ni muriuku! Lapin pappi isä Rauno Pietarinen vierailee Keniassa Filantropian vapaaehtoisena. Hän luennoi pappisseminaarilla ja tukee seminaarin opetuksen kehittämistä. Viime sunnuntaina isä Rauno palveli liturgiassa Mugugan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Kirkon kupeessa on ensimmäisten suomalaisten lähetyssisarten Maria Iltolan (igumenia Marina) ja Siina Taulamon 35 vuotta sitten perustama lähetystalo Betania.

https://www.facebook.com/ortodoksit.suomessa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου