Σάββατο 16 Μαΐου 2015

"Rev.Archimandrite Athanasios Akunda and Father Spiros during their visit to our Diocese in Mozambique..."

Orthodox Diocese of Mozambique

Rev.Archimandrite Athanasios Akunda and Father Spiros during their visit to our Diocese in Mozambique with Father Xristos and the Reader Stylianos .

Orthodox Diocese of Mozambique's photo.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/pages/Orthodox-Diocese-of-Mozambique/391805074291380

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου