Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

The latest WFP hunger map

 
Where are the hungry? The latest WFP hunger map shows undernourishment rates around the globe, country by country: http://www.wfp.org/content/hunger-map-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου