Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Ομαδική Βάπτιση στο Ανατολικό Κονγκό

Timotheos Ntumba's photo.

Timotheos Ntumba's photo.

Nous avons eu en ces jours la bénédiction de Dieu de poursuivre et de clôturer la catéchèse des 10 personnes qui ont fréquenté et suivi les cours de préparation au Baptême Orthodoxe depuis plusieurs mois auparavant et ont été ainsi rendus dignes de recevoir le saint Baptême et d’être chrismés le Dimanche avant passé. Il s’agit de : Jonathan 1 ans, Ruth 18 ans, Élie 23 ans, Irène 27 ans, Stéphane 27 ans, Pierre 28 ans, Joseph 28 ans, Cyrille 31 ans, Paul 43 ans et Jean 46 a...ns.
Que Dieu leur accorde bonne illumination et bon progrès spirituel, et qu’ils soient la joie de l’Église locale de Bunia, à l’Est du Congo.

Με τη Χάρη του Θεού, στην τοπική εκκλησία μας, είχαμε πνευματική χαρά και πλούσια ευλογία του Θεού μετά το Πάσχα. Συνεχίσαμε και κλείσαμε την Ορθόδοξη Κατήχηση των 10 αδελφών μας που παρακολούθησαν μαθήματα προετοιμασίας για το Βάπτισμα που είχανε ξεκινήσει πριν από μερικούς μήνες και, συνεπώς, έγιναν, ελέω Θεού, άξιοι να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Μύρο την προπερασμένη Κυριακή. Είναι με τη σειρά οι : Ιωνάθαν 1 χρόνου, Ρουθ 18 χρονών, Ηλίας 23 χρονών, Ειρήνη 27 χρονών, Στέφανος 27 χρονών, Πέτρος 28 χρονών, Ιωσήφ 28 χρονών, Κύριλλος 31 χρονών, Παύλος 43 χρονών και Ιωάννης 46 χρονών.
Είθε ο Θεός να τους χορηγήσει καλό φωτισμό και καλή πνευματική προκοπή και να είναι η χαρά της τοπικής Εκκλησίας της Μπούνια, στο Ανατολικό Κονγκό.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/timotheos.ntumba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου