Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

"Children of Benue are waiting for the school being built by your love..."

Orthodox Missionary Fraternity

Children of Benue are waiting for the school being built by your love, in order to leave the straw huts
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου