Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Με συμμετοχή των Ορθοδόξων ο Εορτασμός της Ημέρας της Γυναίκας στην Μπούνια του Κονγκό

Timotheos NtumbaΗ Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Μπούνια, στις 08.03.2016 Αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο, είναι ο Θεός. Είπε: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν». Δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Την γυναίκα, την δημιούργησε από το πλευρό του άνδρα, για να δείξει την ισότητα. Δεν την δημιούργησε από τα οστά του ποδιού του ανδρός, πράγμα που θα σήμαινε ότι ο άνδρας θα πρέπει να έχει τη γυναίκα κάτω από τα πόδια του, κατώτερη από τον άνδρα. Δεν την δημιούργησε από τα οστά του κεφαλιού του ανδρός, πράγμα που θα σήμαινε ότι η γυναίκα θα πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι του άνδρα, ανώτερη από τον άνδρα. Είναι λοιπόν δημιουργημένη η γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ, κοντά στην καρδιά, επειδή η καρδιά είναι η αγάπη. Όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχει ειρήνη, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει σεβασμός και αμοιβαία αναγνώριση. Υπάρχει ισότητα ευκαιριών, υπάρχει ενδυνάμωση, υπάρχει το ποσοστό 50-50 σε όλα και παντού. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει εγωισμός, κομπασμός, υπερηφάνεια και ο νόμος της ζούγκλας, της κυριαρχίας. Στο στερέωμα των αγίων της Εκκλησίας , η Παναγία είναι πάνω από όλους τους αγίους. Ο Χριστός είχε ανάμεσα στους μαθητές Του και τις γυναίκες που Τον ακολουθούσαν. Όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, σε Μυροφόρες γυναίκες εμφανίστηκε πρώτα, δίνοντάς τους την αποστολή να ανακοινώσουν την ανάστασή Του στους Αποστόλους, στους άνδρες, στον Πέτρο και σε άλλους Αποστόλους, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι ήταν άνδρες, φοβήθηκαν και κρύφτηκαν. Οι Μυροφόρες γυναίκες ενώ ήταν γυναίκες, δεν φοβήθηκαν τους Εβραίους που σκότωσαν τον Χριστό. Άρα, ποιοι είναι γενναίοι και θαρραλέοι, οι άνδρες ή οι γυναίκες; Ο Απόστολος Παύλος είχε πολλούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου και του ζεύγους Ακύλα-Πρίσκιλλα. Ο Ακύλας ήταν ο άνδρας και η Πρίσκιλλα ήταν η σύζυγος. Αλλά σχεδόν κάθε φορά, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ζεύγος αυτό, επικαλείται κατ 'αρχάς την Πρίσκιλλα, την οποία καλεί με τρυφερότητα « Πρίσκα» : «Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Πρός Ρωμ.16.3). Αυτό δείχνει καθαρά πόσο τιμούσε αυτήν την ενάρετη γυναίκα με τις δεξιότητες και εξαιρετικές της ιδιότητες. Ο ίδιος Απόστολος γράφει στους Γαλάτες, στους χριστιανούς μιας πόλης της Μικράς Ασίας, και λέει: « οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Προς Γαλ. 3: 28). Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ο ίδιος Απόστολος έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολή. Αυτήν, την πιο μεγάλη και την πιο σημαντική επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που πολλοί μελετητές της Καινής Διαθήκης και ερμηνευτές ονόμασαν «Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου», την έστειλε στη Ρώμη όχι με έναν άνδρα ανάμεσα στους αμέτρητους μαθητές του, αλλά με μια μαθήτρια του, την διακόνησα Φοίδη: « Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ». (Ρωμαίους 16. 2-3). Φανταστείτε τι εξαιρετική γυναίκα θα πρέπει να ήταν, ώστε να απολαμβάνει τέτοια εμπιστοσύνη από τον Απόστολο Παύλο! Είχε τα προσόντα και ο Απόστολος δεν ελαχιστοποίησε τις αρμοδιότητες-ικανότητες αυτής της γυναίκας. Γι’ αυτήν την αγάπη και ισότητα, ας αξιοποιήσουμε για το καλό της χώρας μας τις ιδιότητες και δυνατότητες των γυναικών, να προβάλουμε τα ταλέντα και την αρετή τους, την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους, να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε αγόρια και κορίτσια για μάθηση και ανάπτυξη. Ας σταματήσουμε με τον αναγκαστικό και τον πρόωρο γάμο των κοριστών. Όταν υπάρχει μια γυναίκα ικανή να αναλάβει μια θέση, επιτρέψτε να προσφέρει στο γραφείο, στην επαρχιακή συνέλευση του Ιτούρι, στο εθνικό κοινοβούλιο, στη Γερουσία, στο Υπουργείο, στην Κυβέρνηση, να δώσουμε ευκαιρία σε αυτήν την γυναίκα Ο στόχος της στερέωσης και καθιέρωσης αυτής της ημέρας είναι να γυρίσουμε πίσω στην αυθεντικότητα, στην γένεση, στην αρχή της δημιουργίας, στην ισότητα των δύο φύλων, στην τιμή προς το γυναικείο φύλο σύμφωνα με τη δημιουργία. Την Ημέρα αυτή στην Ευρώπη, οι γυναίκες, οι μητέρες ξεκουράζονται, δεν κάνουν δουλειές του σπιτιού, δεν μαγειρεύουν στο σπίτι. Οι μπαμπάδες φοράνε τις ποδιές τους και εργάζονται για την τιμή αυτού του φεστιβάλ των μανάδων. Και εμείς είμαστε εδώ, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητα κ. Abdullah Jefferson, του Ειδικού Επιτρόπου μας. Ήλθαμε με ορθόδοξες κυρίες της Μπούνια, για να τιμήσουμε τις μητέρες μας και τις αδελφές μας, με τραγούδια και ύμνους και με ορθόδοξα παραδοσιακά μηνύματά μας απευθυνόμενα σε όλες τις κατευθύνσεις, για να υποστηρίξουμε την ισότητα και την ισοτιμία μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες του κόσμου, σε όλες τις μητέρες τις Αφρικής, σε όλες τις μητέρες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και ειδικότερα σε όλες τις μητέρες της Επαρχίας του Ιτούρι-Μπούνια. Σας ευχαριστώ.

Journée Internationale de la femme Celui qui a créé l’homme, c’est Dieu. Il a dit : Créons l’homme à notre Image et à notre ressemblance. Il l’a créé homme et femme. La femme il l’a créé à partir de la côte de l’homme, pour montrer l’égalité, il ne l’a pas créé à partir de l’os du pied de l’homme, ce qui signifierait que l’homme devrait avoir la femme sous ses pieds, inferieure à l’homme. Il ne l’a pas créé à partir de l’os de la tête de l’homme, ce qui signifierait que la femme devrait être à la tête de l’homme, c’est à dire supérieure à l’homme. Elle est donc créée de la côte d’Adam, du milieu, auprès du cœur, parce que le cœur c’est l’amour. Quand il y a l’amour il y a la paix, il y a la compréhension, il y a le respect et la reconnaissance mutuelle, il y a l’égalité des chances, il y a l’autonomisation, il y a 50-50 en tout et partout. Quand il n’y a pas l’amour il y a l’égoïsme, il y a la vantardise, l’orgueil, la loi de la jungle et de la domination. Dans le firmament des saints de l’Eglise, la Sainte Vierge Marie est au-dessus de tous les saints. Le Christ avait parmi ses disciples les femmes qui le suivaient. Quand il est ressuscité des morts, c’est aux femmes Myrophores qu’il est d’ abord apparu en leur donnant la mission d’aller annoncer sa résurrection aux hommes apôtres, à Pierre et aux autres apôtres, qui malgré qu’ils étaient des hommes, ils avaient peur et ils étaient parti se cacher. Les Myrophores bien, qu’elles étaient des femmes, elles n’avaient pas peur des juifs qui avaient tué le Christ. Qui sont alors courageux, ce sont les hommes ou les femmes ? L’Apôtre Paul avait beaucoup des collaborateurs parmi lesquels le couple Akylas et Priscille. Akylas était l’homme et Priscille était la femme. Mais chaque fois presque quand l’Apôtre Paul les cite, il cite d’ abord Priscille, en l’appelant d’ailleurs avec tendresse Prisca, et ensuite il cite Akylas : « Saluez-moi Prisca et Akylas ». C’est qui montre clairement combien il honorait cette femme vertueuse avec des compétences et des qualités exceptionnelles. Le même Apôtre écrit aux Galates, aux chrétiens d’une ville d’Asie Mineur, et il leur dit : « il n'y a ni homme ni femme, en Christ Jésus vous êtes un.»(Ga 3, 28). Par ailleurs, nous savons que le même Apôtre a écrit l’Epitre aux Romains. Cette Epitre est la plus grande et la plus importantes des Epitres Pauliniennes, si bien que beaucoup d’exégètes néotestamentaires l’on appelée « Evangile de l’Apôtre Paul ». Mais cette Epitre l’Apôtre Paul l’a envoyée à Rome non pas avec un homme parmi ses innombrables disciples, mais avec une femme disciple du nom de Phoebé (Romain 16. 1). Imaginez-vous elle devrait être quel genre de femme pour avoir une telle confiance de l’Apôtre Paul ! Elle avait des compétences et l’Apôtre n’a pas minimisé les compétences de cette femme. En raison de cet amour et de cette égalité, valorisons les qualités et les potentialités des femmes, mettons en vedettes leurs talents, leur expérience, leur savoir. Donnons les mêmes chances aux filles comme aux garçons d’étudier et de s’épanouir. Arrêtons avec les mariages précoces et forcés pour les jeunes filles. Quand il y a une femme capable d’assumer une tache quelconque mettons-la au bureau, à l’assemblée provinciale de l’Ituri, au parlement national, au sénat, au ministère, dans le gouvernement, donnons la chance à cette femme. L’objectif de la fixation et de l’institution de cette journée est de nous faire revenir à l’authenticité, aux origines de la création, à l’égalité de deux sexes, à la valorisation de la femme suivant la création. La journée d’aujourd’hui en Europe, les femmes, les mamans se reposent, elles ne font pas des travaux ménagers, elles ne cuisinent pas chez elles à la maison, ce sont les papas qui se serrent des tabliers et qui travaillent pour honorer cette fête des mamans, ce festival. Nous aussi, sous les auspices de Son Excellence Mr. Jefferson Abdallah, notre Commissaire Spécial, nous sommes tous venus ici, avec les mamans Orthodoxes de Bunia, pour honorer nos mamans et nos sœurs, par nos chansons et nos messages traditionnels Orthodoxes lancés dans tous les sens, pour prôner l’égalité et la parité entre homme et femme. Bonne fête alors à toutes les mamans du monde, à toutes les mamans d’Afrique, à toutes les mamans de la République Démocratique du Congo, et surtout à toutes les mamans de la Province de l’Ituri. Merci beaucoup à toutes les mamans !!

Περισσότερα...   https://www.facebook.com/timotheos.ntumba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου