Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Themistocles AdamopouloBaptising 30 catechumes in West Africa (Freetown, Sierra Leone)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου