Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Service of 1st Salutations of the Theotokos at the Cathedral of St George, Cape Town, South Africa

Metropolis Kalis Elpidos PolisAkrotiriouService of 1st Salutations of the Theotokos at the Cathedral of St George, Cape Town, South Africa. 18 March 2016.

https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου