Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

Το Φως της ζωής στα χέρια των μικρών Αφρικανών...

"Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world; he who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
John 8:12

https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/?fref=photo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου