Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

"These children also attend our Mission School in Waterloo..."

Themistocles AdamopouloHanding out assorted types of dolls to Ebola orphans after Sunday Liturgy. These children also attend our Mission School in Waterloo...

https://www.facebook.com/rev.themi?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου