Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Τhe Greek community of Rhodesia (Zimbabwe) raises funds for the Greek Red Cross during the World War I

Greeks of Africa - Grecs de l' Afrique
Τhe Greek community of Rhodesia (Zimbabwe) raises funds for the Greek Red Cross during the World War I (Newspaper, “The Rhodesia Herald” 4/10/1918)
https://www.facebook.com/Greeks-of-Africa-Grecs-de-l-Afrique-1728228410743413/?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου